Lokalrådet for Kalvehave og omegn

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 15. september 2016 kl. 19.

 

LKO’s bestyrelsesformand Britta Jørholt og sekretær Stig Schæfermann forlod med meget kort varsel bestyrelsen lige før sommerferien. Vi er derfor nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at redegøre for forløbet op til udmeldelsen og for at supplere bestyrelsen.

 

Det er vigtigt for lokalområdets udvikling at vi har en velfungerende bestyrelse, som kan kommunikere med administrationen og politikerne i kommunen, og at vi kan signalere over for omverdenen, at der er enighed blandt borgerne om den vej vi vil gå.

 

Mød op og giv din mening til kende.

Og hjælp os med at skabe et godt samarbejdsklima i lokalområdet.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Thomas Finke

 

Kommunens tilbagemelding på vores oplæg på dialogmødet,

se nedenstående skema.

 

Den positive del er tilbagemeldingen om at man anbefaler oprettelse af en projektgruppe omkring havnens udvikling med kommunal deltagelse efter Mernprojektets model. LKO bør medvirke til at få en sådan projektgruppe op at stå.

 

LKO’s ønske om at få løftet problematikken omkring ejerskabet af Den Gule Stald op i økonomiudvalget er ikke imødekommet.