Det sker lige nu i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn:

Dagsorden:


1.   Valg af dirigent, referent + 2 stemmetællere.

2.   Formandens beretning.

3.   Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.   Indkomne forslag.

5.   Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.

6.   Valg af revisor og en suppleant.

7.   Status for den lokale udviklingsplan  LUP

8.   Eventuelt