Lokalrådet for Kalvehave og omegn

Lokalrådet har modtaget en stævning fra Retten i Nykøbing Falster.

 

Kaj Flinta sagsøger lokalrådet for uretmæssigt at have bidraget økonomisk til havnefesten på Kalvehave havn i 2013 samt for uretmæssigt at have eksluderet ham fra Lokalrådets bestyrelse.

 

Herunder kommer sagens dokumenter i kronologisk orden:

(Læs det, hvis du har sværet ved af falde i søvn om aftenen.)

 

Du kan læse anklageskriftet => HER

 

Kaj Flinta har efterfølgende henvendt sig til retten for at få fjernet stævningen fra hjemmesiden og facebook og kræver at "sagsøgte straks ophører med at kommentere på nærværende retssag på sagsøgtes facebookside" fordi "sagsøgtes citerede opslag er urigtigt og egnet til at forhindre et godt resultat af retsmægling i sagen, samt (er) egnet til at påvirke en eventuel kommende generalforsamling om sagen i negativ retning for parterne"

 

Du kan læse henvendelsen til retten om stop for orientering af medlemmerne => HER

 

Du kan læse vores svarbrev til retten => HER

 

Bilag til Svarbrev:

Processkrift nr 2 fra Kaj Flinta kan ses => HER

 

Og her kommer så Kajs Replik til vores svarskrivelse => !!!!!!!!!!!!!!??!!!!

 

Processkrift A, som er en præcision af vores påstand på telefonmødet den 29.10. 2015 = > HER

 

Hr. Flinta er naturligvis nødt til at tage til genmæle => Processkrift nr. 3

 

Hr. Flinta har aftenen før det fastsatte telefonmøde mandag den 30.11.2015 k.l 10, tilsendt retten i Nykøbing Falster 25 sider dokumenter - havde han mon ventet at dommeren og vores advokat kunne nå at tage stilling til dem inden telefonmødet?

På telefonmødet kl. 10 den efterfølgende morgen mellem Hr. Flinta, LKO's advokat og retten blev det besluttet, at sagen ikke længere kan behandles som en "småsag", men skal behandles som en almindelig civil retssag. LKO's advokat har herefter anmodet dommeren om at påbyde Hr. Flinta at engagere en advokat til at repræsentere ham i det videre forløb. /thf

 

Hr. Flintas forhåbentlig sidste dokumenter i sagen kan ses => HER

 

17.12. har der været telefonmøde med retten i Nykøbing, denne gang med ny dommer fordi retssagen er rykket en tak op i hierakiet. Hr. Flinta fortsætter med at fremkomme med nye påstande, senest med fremsendelse af et nyt processkrift og diverse bilag - igen aftenen før retsmødet (kl. 15.49) Det er da forhalingsteknik, der vil noget! Man må undres over retssystemets langmodighed.

Resultatet blev selvfølgelig, at der er berammet et nyt telefonretsmøde den 26. januar. Det blev dog pålagt hr. Flinta at fremkomme med et sammenfattende skrift senest den 15. januar, så vi ikke igen kommer i samme situation.

 

Retsudskrift fra telefonretsmøde den 17. december 2015 => HER

 

=> Her kommer så Hr. Flintas sammenfattende processkift til telefonretsmødet den 26. januar 2016.

 

=> Berigtigelse fra KF

 

=> Begæring fra KF

 

=> Brev af 17. februar 2016 fra Retten i Nykøbing F. med retsbøger af 26. januar og 17. februar 2016.

 

Retten pålægger Hr. Flinta at hyre en advokat, som kan hjælpe han med at præcisere anklagerne og at sikre at de er behørigt dokumenteret. Al fremtidig kommunikation i sagen skal ske gennem hans advokat og processkrifter fra Hr. Flintas egen hånd vil herefter blive afvist.

 

=> Brev af 14.03.2016 fra Nyk.F. Ret om frist til 15.04.2016 for sagsogers processkrift

 

Hr. Flinta har nu fået en advokat til at føre denne meget vigtige sag for sig. Han har fået frist til den 15. april til at fremkomme med et sammenfattende processkrift.

 

=> Se sidste udskrift fra retten i Nykøbibg Falster

 

Hr. Flinta opgiver rettsagen mod LKO og pålægges at dække 4.000 kr. i sagsomkostninger. Advokater og jurister tjener åbenbart slet ikke så meget, som vi troede - det var billigt sluppet. Vi vil lige om lidt lægge hele sagsforløbet sidst i arkiver og glemme alt om det.